Par Mums

Veicam apmācības un sagatavojam speciālistus Permanenta makeup Mikropigmentācijas jomā. Iesācējiem, kā arī pieredzējušiem meistariem.

Mums svarīgi, lai pēc mācībām katrs students veiksmīgi varētu uzsākt savu praksi Permanent vizāžas pakalpojumu
sfērā un meistari ar pieredzi gūtu jaunas iemaņas jaunās tehnikās un paaugstinot savu kvalifikāciju.

Latvijas Republikas Rīgas domes Izglības, kultūras un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglības programmu licencēšanas komisijas izsniegtā programmas licence Nr. DIKS-18-522-ail